Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: „Wykonanie remontu wiaty handlowej (czerwonej) na terenie Targowiska Kwiatowego przy ul. Bakalarskiej 2 w Warszawie” z dnia 15.06.2021 r.